วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2551

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
วิวัฒนาการ(EVOLUTION) หมายถึง เปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับขั้นโดยอาศัยระยะเวลาอันยาวนานแนวความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการที่สำคัญมีดังต่อไปนี้1. ลามาร์ค (JEAN BAPTISITE DE LAMARCK)- กฎแห่งการใช้และไม่ใช้ (LAW OF USE AND DISUSE) กล่าวว่าอวัยวะใดถูกใช้งานอยู่เสมอจะมีการพัฒนาขึ้นอวัยวะใดไม่ถูกใช้งานก็จะเสื่อมหายไป และลักษณะเหล่านี้จะถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้- ตัวอย่างเดิมนั้นยีราฟคอสั้นเหมือนสัตว์อื่นแต่ชอบยืดคอกินใบไม้อยู่เป็นประจำทำให้คอและขายาวขึ้น และ ตกทอดมาถึงลูกถึงหลาน ปัจจุบันยีราฟจึงคอยาว ลามาร์ค ทฤษฎีที่ใช้ยีราฟเป็นตัวอย่าง2. ดาร์วิน (CHARLES DARWIN)- ทฤษฎีการคัดเลือก โดยธรรมชาติ (THEORY OF NATURAL SELECTION) กล่าวว่าสิ่งมีชีวิตจะมีการเพิ่มจำนวนแบบทวีคูณ และ มีลักษณะแตกต่างกัน สิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะมีการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด สิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมจะอยู่รอดและสืบพันธุ์ให้ลูกหลานได้สิ่งมีชีวิตที่ไม่เหมาะสมก็จะตายไป- ตัวอย่างเดิมนั้นยีราฟทีทั้งคอสั้นและคอยาว เมื่อมีจำนวนมากๆ เข้าจะขาดแคลนอาหารทำให้ต้องกินใบไม้ที่อยู่บนต้น พวกคอยาวก็สามารถหาอาหารได้ มีชีวิตรอดและมีลูกหลานต่อมา ส่วนพวกคอสั้นเมื่อขาดแคลนอาหารไม่สามารถกินใบไม้ได้ทำให้ล้มตายลงปัจจุบันจึงมีแต่ยีราฟคอยาวดาร์วินข้อควรระวัง- ทฤษฎีของลามาร์ค จะพิจารณาถึงมีชีวิตแต่ละตัวที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง- ส่วนทฤษฎีของดาร์วินจะพิจารณาถึงสิ่งชีวิตเป็นกลุ่มของประชากรซึ่งมีลักษณะหลายๆ

ทฤษฎีของลามาร์ค(Jean Lamarck
นักวิวัฒนาการชาวฝรั่งเศสได้เสนอความคิดในเรื่อง วิวัฒนาการ ของสิ่งมีชีวิตไว้เป็น 2 ข้อ คือ
1. กฎแห่งการใช้ และไม่ใช้ (law of use and disuse) มีใจความสําคัญว่า “ลักษณะของสิ่งมีชีวิตผันแปรได้ตามสภาพแวดล้อมอวัยวะใดที่ใช้อยู่บ่อยๆย่อมขยายใหญ่ขึ้น ส่วนอวัยวะใดที่ไม่ได้ใช้จะค่อยๆลดขนาด อ่อนแอลงและหายไปในที่สุด”
2. กฎแห่งการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่ (law of inheritance of acquired characteristics) มีใจความว่า “ลักษณะที่ได้มาใหม่หรือเสียไปโดยอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม โดยการใช้และไม่ใช้จะคงอยู่และสามารถถ่ายทอดลักษณะที่เกิดใหม่นี้ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน ต่อไปได้” ตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตที่ลามาร์คยกมาอ้างอิงได้แก่
๐ พวกนกน้ำ โดยกล่าวว่านกที่หากินบนบกจะไม่มีแผ่นพังผืดหนังต่อระหว่างนิ้วเท้า ส่วนนกที่หากินในนํ้ามีความต้องการใช้เท้าโบกพัดนํ้าสําหรับการเคลื่อนที่ผิวหนังระหว่างนิ้วเท้า จึงขยายออกต่อกันเป็นแผ่นและลักษณะนี้ถ่ายทอดไปสู่ รุ่นลูกหลานได้ อย่างรูปที่ 2.7 เปรียบลักษณะเท้าของนกที่หากินบนบกและในน้ำ


๐ ยีราฟ ซึ่งในปัจจุบันมีคอยาว ลามาร์คได้อธิบายว่า ยีราฟในอดีตคอสั้นกว่าปัจจุบัน (จากหลักฐาน ของซากดึกดำบรรพ์)แต่ได้มีการฝึกฝนยืดคอเพื่อพยายามกินใบไม้ จากที่สูงๆ ทําให้คอยาวขึ้น การที่ต้อง เขย่งเท้ายืดคอทําให้ยีราฟมีขายาวขึ้นด้วยลักษณะ ที่มีคอยาวขึ้นและขายาวขึ้นนี้ถ่ายทอด มาสู่ยีราฟรุ่นต่อมา
รูปที่ 2.8 วิวัฒนาการของยีราฟคอยาวตามทฤษฎีของลาร์มาร์ค

๐ สัตว์พวกงู ซึ่งไม่มีขาปรากฏให้เห็น แต่จากโครงกระดูกยังมีซากขาเหลือติดอยู่ ซึ่งลามาร์ค อธิบายว่างูอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นพงหญ้ารกทึบการเลื้อยไปทําให้ลําตัวยาว ส่วนขาไม่ได้ใช้จึงค่อยๆ ลดขนาดเล็กลงและหายไป ลักษณะนี้ถ่ายทอดไปได้งูรุ่นต่อๆ มาจึงไม่มีขา


45 ความคิดเห็น:

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต กล่าวว่า...

ฟาร์มบ้า ทำเป็นด้วยหรอ อิอิ (ไม่น่าเชื่อ)
รูปลิงหน้าเหมือนฟาร์มเลย555+
อ่ะ เม้นให้แล้วนะ*-*

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต กล่าวว่า...

สุดยอด ทำได้ไงเก่งจัง คนทำอะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ความคิดดีจิงๆ ไม่น่าเชื่อ สงสัยคนทำหน้าตาดี

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

น่ารักดีเนอะคนที่ส่งข้อความให้อ่ะ อิอล้อเล่น ดีล่ะบล็อกน่ะแต่คนทำต้องปรังปรุง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ทำดีนี่หน่า

นึกว่าไม่ดี

ที่แท้ก็ดี นะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

คนทำหน้าตาไม่ค่อยดี

แต่ทำออกมาดี

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดีมากที่สุดเลย

ดีมาก

สุดคำบรรยาย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เนื้อหากระทัดรัดได้ใจความดี

จาก มอง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ทำดีกับเค้าก็เป็นนี่หน่า

สุดยอดจิงๆ

จาก........คนนิรนาม

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ทำดีจัง

อันนี้ขอชมเลยนะ

ว่าสุดยอด ครับพี่น้อง

อิๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ทำดี ก็ทำเป็นนี่หน่า

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวยดีเหมือนกัน นี่หน่า

นึกว่า จะไม่สวย ที่แท้ก็สวย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

บอกได้คำเดียวว่า สุดยอด คราบบบบพี่น้อง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สงสัยคนทำหน้าตาดี

อิๆๆๆๆๆ พูดเล่น

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ก็ดี นะ สาระของบทความก็ใช้ได้

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีจ๊ะ

คนทำบล็อกสงสัย ตั้งใจทำน่าดู

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ทำดีจังเลยครับ ขอบอก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ทำดีจังเลย ครับ

พี่น้อง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ทำดี ที่สุดเลย

เก่งจัง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เป็นเนื้อหา ที่ได้ใจความดีมาก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ความคิดดีจิงๆ ไม่น่าเชื่อ สงสัยคนทำหน้าตาดี

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อ่านแล้ว ก็ว่าดีนะ

แต่ว่าก็ดีแล้วแหละ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

แ ว ะ ม า เ ดิ น เ ล่ น
......oooO...............
.....(....)................
......)../....Oooo.....
.....(_/.....(....).......
...............)../........
..............(_/.........
...........................
......oooO...............
.....(....)................
......)../....Oooo.....
.....(_/.....(....).......
...............)../........
..............(_/.........
...........................
......oooO...............
.....(....)................
......)../....Oooo.....
.....(_/.....(....).......
...............)../........
..............(_/.........
...........................
......oooO...............
.....(....)................
......)../....Oooo.....
.....(_/.....(....).......
...............)../........
..............(_/.........
...........................
......oooO...............
.....(....)................
......)../....Oooo.....
.....(_/.....(....).......
...............)../........
..............(_/.........
...........................
......oooO...............
.....(....)................
......)../....Oooo.....
.....(_/.....(....).......
...............)../........
..............(_/.........
...........................
......oooO...............
.....(....)................
......)../....Oooo.....
.....(_/.....(....).......
...............)../........
..............(_/.........
...........................
......oooO...............
.....(....)................
......)../....Oooo.....
.....(_/.....(....).......
...............)../........
..............(_/.........
...........................
......oooO...............
.....(....)................
......)../....Oooo.....
.....(_/.....(....).......
...............)../........
..............(_/.........
...........................
......oooO...............
.....(....)................
......)../....Oooo.....
.....(_/.....(....).......
...............)../........
..............(_/.........
...........................
......oooO...............
.....(....)................
......)../....Oooo.....
.....(_/.....(....).......
...............)../........
..............(_/.........
...........................
......oooO...............
.....(....)................
......)../....Oooo.....
.....(_/.....(....).......
...............)../........
..............(_/.........
...........................
......oooO...............
.....(....)................
......)../....Oooo.....
.....(_/.....(....).......
...............)../........
..............(_/.........
...........................
......oooO...............

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

…..*..lovelovelo…*
…*..lovelovelove….*
..*.lovelovelovelove…*…………….*….*
.*..lovelovelovelovelo…*………*..lovel….*
*..lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.*
*.. lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.*
.*..lovelovelovelovelove…*..*…lovelovelo…*
..*…lovelovelovelovelove..*…lovelovelo…*
…*….lovelovelolovelovelovelovelovelo…*
…..*….lovelovelovelovelovelovelov…*
……..*….lovelovelovelovelovelo…*
………..*….lovelovelovelove…*
……………*…lovelovelo….*
………………*..lovelo…*
…………………*…..*
………………….*..*
ดีสบายดีไหม
*-*

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไม่รู้จะ พูดว่าไร

พูดแค่นี้แหละ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

แต่ว่าไปว่ามา ก็ดี


เหมือนกันนะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ว่าแล้ว ฟาร์มต้องทำดี แน่เลย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ก็ดีอะนะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ทำได้กับเขาด้วยหรอ ไม่ย่าเชื่อฟาร์มเลย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดีกว่าของเราอีกอะ

ของฟาร์มทำไมดีจังเลยจ๊ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ก็ดีนะคะ

พี่ฟาร์ม

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไอเดียร์ดีนะเราอะ

ถ้าตั้งใจทำมันก็ดีอะนะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบใจนะ มีเนื้อหาที่กำลังต้องใช้พอดีเลย ค่ะ


ขอบใจหลายๆ เด้อ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จะสอบแล้วเครียดจัง

ขอพูดคลายเครียดหน่อย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ฟาร์มก็ทำเป็นนี่หน่า

ตกใจเลย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยครับ

อ่านแล้วสนุก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สนุกดีเข้ามานึกว่ามีไร

ที่แท้ก็มีอะไรจิง

อ่าวงง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอโทษนะขอพูดไรหน่อย

มันดีจิงๆ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

แวะมาเยี่ยม

เฉยๆ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เก่งจังเลย ครับ

พี่น้อง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดีนะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อ่าวแล้วคิดตามก็ดีนะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อ่าวแล้วคิดตามก็ดีนะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ความคิดดีนะ

น่าจะไปเป็นหมอ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อ่านแล้วสนุกดี